OM OSS

OM OSS

Jan Ivar Ulfsnes
 
Tlf: 95 12 13 32
Mail: jan.ivar@optiview.no
John Petter Ormset
 
Tlf: 46 89 88 69
Mail: john.petter@optiview.no

Optiview

Med utspring fra kjølebransjen ble Optiview etablert i Trondheim i 2015.
I 2018 flyttet bedriften til Aure i Møre og Romsdal, og har i dag to ansatte.

Etter 15 år i Reftec ble det avdekket behov for dedikert overvåking og regulering innenfor realistiske kostnadsrammer. Dette skapte engasjement og deltagelse i utvikling av nye og automatiserte løsninger fra våre leverandører i Europa. Etter gjentatte forsøk, viste deg seg at det var utfordrende å lage standardiserte løsninger som dekket behovet i det norske markedet. Det ble også forsøkt å lage løsninger med norske leverandører, men for små anlegg ble dette ofte for kostbart. Etter ønske om også å tilby gode løsninger til små anlegg, uten forutsetning for kostbare SD-anlegg oppstod det et ønske om å starte Optiview, og utvikle nye og dekkende løsninger.
«Jan Ivars tanke ble at det trolig var enklere å lære seg selv automatikk, enn å lære en automatikker kjøleteknikk, eller europeiske fabrikker om norske kvalitets behov».

I 2020 ble stabelen ytterligere styrket, og John Petter Ormset ble ansatt i Optiview.
John Petter er utdannet automatiker, og har tidligere jobbet hos Wacker Holla.

Med bakgrunn fra automatikk – og kjølebransjen har vi kunnskap om relevante behov og utfordringer. Dette gjør oss godt rustet til å utvikle automasjonssystemer.

Siden oppstarten har vi jobbet tett på vår samarbeidspartner Reftec.
Med engasjement, fleksibilitet og samarbeid, har vi skaffet oss et rykte, og et nettverk i bransjen.
Vår visjon er å være aktiv innen bruk og utvikling av naturlige kuldemedier nå og i fremtiden.

For tiden forsterker vi vår posisjon med flere større leveranser, og gleder oss til fortsettelsen av dette.