ENERGIOPTIMALE LØSNINGER

Vi utvikler styresystemer og overvåkning for

Previous
Next

Løsninger med naturlig kuldemedium

Med energisparende tiltak, og bruk av naturlige kuldemedier er vi kontinuerlig på jakt etter maksimal utnyttelse av våre ressurser.
Naturlige medier kan brukes til både varme, klima, kjøl og frys.
Bruk av R290 gir en økonomisk, effektiv og miljøvennlig energikilde

Vi har god erfaring med bruk av propan. Med lavere temperaturer og driftstrykk vil også komponenter og utstyr øke levetiden og virkningsgrad. Utfordringen med R290 er at det kreves ekstra sikkerhetstiltak.

Grunnvann systemer

Grunn -og bergvarme handler om utnyttelse av varme som er lagret i jord, berg eller grunnvann. Den stabile temperaturen som ligger her gir ypperlige driftsforhold, og lengre levetid for varmepumpen.
Det er en kortreist, bærekraftig og verdifull ressurs som bør utnyttes. 

For tiden deltar vi i et nytt prosjekt med en rekke spennende aktører. Hovedmålet for prosjektet er å utivkle digitale verktøy og forrettningsmodeller for planlegging og design av byer og områder med minimal klimagassutslipp.

Previous
Next

Teknisk support

Vi tilbyr teknisk support og rådgivning til våre kunder

Ved å velge oss gir vi nyttige råd og veiledning underveis, slik at resultatet blir som kunden ønsker. Vi vet hva som skal til, og hvilke produkter som holder mål. Derfor kan du være sikker på at utstyret vi overleverer gjør jobben det er satt til.

Jan Ivar Ulfsnes, Optiview AS